Program XIII Ogólnopolskiego Filozoficznego Forum Młodych

Redakcja

13 grudnia, 2023

Forum Filozoficzne

Narodowe Forum Filozoficzne to coroczna konferencja skupiająca naukowców, naukowców, filozofów i innych uczonych. Tematy dyskusji obejmują etykę w kontekście stosunków międzynarodowych, relację między prawdą a dowodem, rolę języka w filozofii i inne. Konferencja jest bezpłatna i otwarta dla publiczności, ale wymagana jest rejestracja na miejsce na audytorium. Konferencja będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej konferencji.

9.00 | Otwarcie Filozoficznego Forum Młodych

 • 9.00-9.40 | Michał Piekarz (UP w Krakowie) | Relatywizm i immoralizm – metaetyczne podstawy tolerancji
 • 9.40-10.20 | Andrzej Serafin (UP w Krakowie | Nihilizm Heideggera
 • 10.20-11.00 | Paweł Pałasiński (UP JPII w Krakowie) | Fryderyk Nietzsche o miłości
 • 11.00-11.40 | Maciej Magoński (UJ) | Nietzsche i przekroczenie metafizyki – bardzo krótkie wprowadzenie
 • 11.40-12.20 | Marta Winkler (UP w Krakowie) | Rozważania nad autobiograficznym charakterem tekstów Sørena Kierkegaarda
 • 12.20-13.00 | Magdalena Kłeczek (UP w Krakowie) | Filozofia w leczeniu melancholii
 • 13.00-13.40 | Henrykh Mazurkevich (Uwro) | Filozofia jogi i “System” Stanisławskiego

13.40-15.00 | Przerwa obiadowa

 • 15.00-15.40 | Marcin Subczak (UR) | Filozof wobec granic wyrażenia tego, co nowe.
 • 15.40-16.20 | Angelika Mus-Nowak (UJ) | Psillosa krytyka realizmu strukturalnego.
 • 16.20-17.00 | Justyna Kurlak (KUL JPII) | Logiczny kognitywizm – kilka uwag o naturze logiki.
 • 17.00-17.40 | Renata Trela (UP w Krakowie) | Co to jest relatywizacja wiedzy?
 • 17.40 -18.20 | Izabella Janda (UP w Krakowie) | Pojęcie ironii w filozofii Sørena Kierkegaarda.
 • 18.20-19.00 | Łukasz Sochacki (UJ) | Szkic o metaforyczności pewnej niemetaforycznej koncepcji języka.

19.00 | Zakończenie Filozoficznego Forum

Polecane:

Konferencja

Konferencja

Program konferencji filozoficznej Sezon międzynarodowych...