Konferencja

Redakcja

12 grudnia, 2023

Program konferencji filozoficznej

Sezon międzynarodowych konferencji to czas spotkania i wymiany myśli filozofów z całego świata. Wydarzenia te stanowią dla prelegentów cenną okazję do przedstawienia nowych pomysłów, a uczestnicy mogą nawiązać kontakt z czołowymi myślicielami, którzy dostarczają świeżego wglądu w interesujące ich tematy. Konferencja ma na celu stworzenie przestrzeni do dialogu na temat roli filozofii we współczesnym życiu. Zgromadzi różne dyscypliny, w tym kulturoznawstwo, teorię społeczną oraz studia nad nauką i technologią, aby zbadać, w jaki sposób można wykorzystać filozofię do nadania sensu codziennej rzeczywistości, której doświadczamy.

Rocznice. Perspektywy analitycznej: filozofii nauki, filozofii języka, fenomenologii

Kraków, 25-26 października 2014 r.

Sobota, 25 października

 • 09.00: Rejestracja uczestników
 • 09.30: Otwarcie konferencji. Przywitanie gości
 • 09.35-10.45: Wspomnienie o moich Mistrzach (dr Grzegorz Trela, UP)

10.45-13.15: Sesja I

 • 10.45-11.15: Paradoks Kripkensteina a nieredukcyjny materializm (dr Jan Wawrzyniak, UP)
 • 11.15-11.45: Między realizmem a antyrealizmem. Krytyczna analiza argumentacji Hilarego Putnama przeciwko realizmowi metafizycznemu (mgr Karol Lenart, UJ)
 • 11.45-12.15: Podstawy metodologiczne negatywistycznej metafizyki unitarnej Leszka Nowaka (mgr Gwidon Famułka, UWM)
 • 12.15-12.45: What are hinges for? (mgr Paweł Zięba, UJ)
 • 12.45-13.15: Dyskusja
 • 13.15-14.15: Przerwa obiadowa

14.15-17.15: Sesja II

 • 14.15-14.45: Prawdoupodobnienie i popperowski rozwój wiedzy naukowej jako argument przeciw pesymistycznej meta-indukcji (mgr Paulina Seidler, UW)
 • 14.45-15.15: Koncepcja filozofii w ujęciu Stefana Amsterdamskiego (mgr Renata Trela, UP)
 • 15.15-15.45: Bas van Fraassen i krytyka realizmu naukowego (Bartosz Frydrychowski, UJ)
 • 15.45-16.15: Ciągłość i zmiana: zmierzch czy marginalizacja analitycznej filozofii nauk społecznych (dr Michał R. Węsierski, SGGW)
 • 16.15-16.45: Intersections between Theodor Adorno’s and Ludwik Fleck’s aesthetics of science (mgr Christoph Maisch, EUV)
 • 16.45-17.15: Dyskusja
 • 17.15–17.30: Przerwa

17.30-19.30: Sesja III

 • 17.30-18.00: Jak powstawała teoria wielości rzeczywistości Leona Chwistka? (dr Karol Chrobak, SGGW)
 • 18.00-18.30: Leona Chwistka próba wyznaczenia granic przedmiotu estetycznego (dr Paweł Graf, UAM)
 • 18.30-19.00: Pojęcie formy w twórczości Leona Chwistka (mgr Hubert Bożek, UP)
 • 19.00-19.30: Dyskusja

Niedziela, 26 października

10.00-13.00: Sesja I

 • 10.00-10.30: Pojęcie kłamstwa według Profesora Jerzego Pelca (dr Tomasz Puczyłowski, UW)
 • 10.30-11.00: Johna L. Austina koncepcja wypowiedzi performatywnych a prawo. W 60-tą rocznicę wykładów Austina (mgr Tomasz Borycki, UP)
 • 11.00-11.30: Dyrektywalna teoria znaczenia K. Ajdukiewicza a koncepcja gier językowych w późnej filozofii L. Wittgensteina (mgr Krystian Bogucki, UW)
 • 11.30-12.00: Fikcjonalistyczna metoda parafrazy zdań o przedmiotach fikcyjnych (mgr Ziemowit Gowin, UW)
 • 12.00-12.30: Dyskusja
 • 12.30-14.00: Przerwa obiadowa

14.00-15.30: Sesja II

 • 13.30-14.00: Gramatyczna wiara Heideggera (dr Marcin Polak)
 • 14.00-14.30: Czy Tractatus logico-philosophicus Ludwiga Wittgensteina jest hipertekstem? (mgr Łukasz Borowiecki, UJ)
 • 14.30-15.00: Efektywność porozumiewania się w świetle teorii czynności mowy J. R. Searle’a oraz teorii relewancji D. Sperbera i D. Wilson (dr Krzysztof Korżyk, Ignatianum)
 • 15.00-15.30: Perspektywy teorii kauzalnej na gruncie współczesnej analitycznej filozofii działania (mgr Marta Zaręba, UW)
 • 15.30-16.00: Dyskusja
 • 16.00-16.15: Przerwa

16.15-19.15: Sesja III

 • 16.15-16.45: Husserla fenomenologiczna koncepcja prawdy (mgr Filip Gołaszewski, UW)
 • 16.45-17.15: Egocentric and theocentric pure ego: Edith Stein’s and Edmund Husserl’s approach to the Archimedean point of phenomenology (mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden, UJ)
 • 17.15-17:45: The Evolution of the Husserlian Time Perception (mgr Zuzanna Matysiewicz, mgr Kamil Łacina, UJ)
 • 17.45-18.15: Neurofenomenologia – możliwości i ograniczenia metody badawczej (mgr Piotr Płaneta, UP)
 • 18.15-18.45: Urojenia i przekonania: w obronie pewnej teorii urojeń (mgr Bartosz Janik, UJ)
 • 18.45-19.15: Dyskusja
 • 19.15: Zakończenie konferencji

Polecane: