E-learning na WUM: przewodnik po kształceniu online

Redakcja

17 grudnia, 2023

E-learning na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM) to nowoczesna forma kształcenia, która umożliwia studentom zdobywanie wiedzy i umiejętności w sposób dostosowany do ich potrzeb i możliwości. W tym przewodniku przyjrzymy się bliżej platformie e-learningowej WUM, rodzajom kursów online, zarządzaniu e-kształceniem oraz przygotowaniu do testów i egzaminów online. Dowiesz się także, jak e-learning wpływa na społeczność akademicką WUM i jakie są opinie studentów na ten temat.

Czym jest platforma e-learningowa WUM?

Platforma e-learningowa WUM to nowoczesne narzędzie edukacyjne, które umożliwia studentom i wykładowcom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) realizację procesu kształcenia na odległość. Dzięki tej platformie uczestnicy mogą korzystać z różnorodnych materiałów dydaktycznych, uczestniczyć w zajęciach online oraz komunikować się ze sobą w czasie rzeczywistym. W kolejnych podrozdziałach omówimy szczegółowo funkcje i korzyści płynące z korzystania z platformy e-learningowej WUM.

Ogólnouczelniana platforma e-learningowa: wprowadzenie

Ogólnouczelniana platforma e-learningowa to system, który umożliwia realizację procesu kształcenia na odległość na poziomie całego uniwersytetu. Jej głównym celem jest wspieranie studentów i wykładowców w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności w sposób dostosowany do ich potrzeb i możliwości. Platforma ta pozwala na tworzenie i udostępnianie materiałów dydaktycznych, organizowanie zajęć online, monitorowanie postępów uczestników oraz komunikację między uczestnikami procesu kształcenia.

Platforma Moodle na WUM: jak to działa?

Na WUM wykorzystywana jest platforma e-learningowa Moodle, która jest jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania nauką na świecie. Moodle oferuje szeroki wachlarz funkcji, takich jak tworzenie i udostępnianie materiałów dydaktycznych, organizowanie zajęć online, monitorowanie postępów uczestników oraz komunikację między uczestnikami procesu kształcenia. Aby w pełni korzystać z możliwości platformy Moodle na WUM, warto zapoznać się z instrukcjami i poradami dostępnymi na stronie internetowej uczelni oraz w materiałach szkoleniowych.

Logowanie na platformę e-learningową. Instrukcja krok po kroku

Logowanie na platformę e-learningową WUM jest proste i intuicyjne. Poniżej przedstawiamy instrukcję logowania krok po kroku:

 1. Odwiedź stronę główną platformy e-learningowej WUM.
 2. W prawym górnym rogu strony znajduje się przycisk „Zaloguj się”. Kliknij go.
 3. Wprowadź swoje dane logowania (adres e-mail oraz hasło) w odpowiednich polach.
 4. Kliknij przycisk „Zaloguj się” znajdujący się pod polami do wprowadzenia danych.
 5. Po pomyślnym zalogowaniu zostaniesz przekierowany na stronę główną platformy, gdzie będziesz miał dostęp do wszystkich swoich kursów i materiałów dydaktycznych.

W razie problemów z logowaniem warto skontaktować się z administracją platformy e-learningowej lub sprawdzić, czy wprowadzone dane są poprawne.

Kursy e-learningowe na WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) oferuje szeroką gamę kursów e-learningowych, które umożliwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach medycyny. W poniższych podrozdziałach omówimy rodzaje dostępnych kursów, proces e-kształcenia, tworzenie zajęć online oraz aktywności, które można wykonywać na platformie e-learningowej.

Rodzaje kursów e-learningowych dostępnych na WUM

Na WUM dostępne są różne rodzaje kursów e-learningowych, które odpowiadają na potrzeby zarówno studentów, jak i wykładowców. W zależności od tematyki kursów oraz osób zainteresowanych kursami, można wyróżnić następujące kategorie:

 • Kursy podstawowe – obejmujące podstawy danej dziedziny medycyny, skierowane do studentów na początku swojej edukacji;
 • Kursy specjalistyczne – skierowane do studentów i lekarzy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w konkretnej dziedzinie medycyny;
 • Kursy doskonalące – mające na celu rozwijanie umiejętności praktycznych, takich jak techniki operacyjne czy diagnostyczne;
 • Kursy dla wykładowców – skierowane do kadry dydaktycznej, mające na celu rozwijanie umiejętności nauczania oraz wykorzystania technologii e-learningowych w procesie kształcenia.

Jak wygląda proces e-kształcenia na kursach online?

Proces e-kształcenia na kursach online na WUM opiera się na kilku etapach, które umożliwiają efektywne zdobywanie wiedzy i umiejętności na odległość. W ramach e-learning kształcenie odległość obejmuje następujące elementy:

 1. Dostęp do materiałów dydaktycznych – uczestnicy kursu mają dostęp do różnorodnych materiałów, takich jak prezentacje, artykuły, filmy czy quizy;
 2. Udział w zajęciach online – zajęcia mogą być prowadzone na żywo (webinaria) lub w formie nagranych lekcji, które można obejrzeć w dowolnym czasie;
 3. Komunikacja z wykładowcami i innymi uczestnikami – platforma e-learningowa umożliwia wymianę informacji, zadawanie pytań oraz dyskusje na forach;
 4. Monitorowanie postępów – uczestnicy mogą śledzić swoje osiągnięcia, wyniki z quizów oraz otrzymywać informacje zwrotne od wykładowców;
 5. Egzaminy i certyfikacja – po ukończeniu kursu uczestnicy mogą zdawać egzaminy online oraz otrzymać certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Tworzenie zajęć online: jak przygotować efektywne e-zajęcia?

W celu przygotowania efektywnych zajęć online, warto zastosować kilka sprawdzonych technik i narzędzi. Oto kilka wskazówek dotyczących tworzenia kursów i e-zajęć:

 • Używaj różnorodnych materiałów dydaktycznych – oprócz prezentacji i artykułów, warto wykorzystać multimedia, takie jak filmy, animacje czy interaktywne quizy;
 • Stosuj techniki aktywizujące – angażuj uczestników w dyskusje, zadawanie pytań czy rozwiązywanie problemów;
 • Udostępniaj materiały w przystępnej formie – dbaj o czytelność tekstu, używaj ilustracji oraz podziel materiały na mniejsze, łatwo przyswajalne części;
 • Monitoruj postępy uczestników – śledź wyniki z quizów, udzielaj informacji zwrotnej oraz motywuj do dalszego rozwoju.

Aktywności kursu: co można robić na platformie e-learningowej?

Platforma e-learningowa WUM oferuje różne aktywności kursu, które umożliwiają uczestnikom zdobywanie wiedzy i umiejętności w sposób interaktywny i angażujący. Oto kilka przykładów:

 • Quizy i testy – uczestnicy mogą sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując quizy i testy dostępne na platformie;
 • Fora dyskusyjne – miejsce, gdzie uczestnicy mogą zadawać pytania, wymieniać się doświadczeniami oraz dyskutować na różne tematy związane z kursem;
 • Zadania – uczestnicy mogą wykonywać zadania, takie jak analiza przypadków czy opracowanie projektów, a następnie przesłać je do oceny przez wykładowców;
 • Webinaria – zajęcia prowadzone na żywo, podczas których uczestnicy mogą zadawać pytania i komentować prezentowane treści.

Zarządzanie e-kształceniem na WUM

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM) zarządzanie e-kształceniem obejmuje różne aspekty, takie jak współpraca z doradcami e-learningu, stosowanie odpowiednich metod kształcenia, komunikacja elektroniczna z wykładowcami i studentami oraz współpraca z Biurem Jakości Kształcenia. W poniższych podrozdziałach omówimy te zagadnienia szczegółowo.

Rola doradcy e-learningu w procesie kształcenia

Konsultacje doradca e-learning są kluczowym elementem zarządzania e-kształceniem na WUM. Doradca e-learningu pełni rolę eksperta w dziedzinie technologii edukacyjnych, wspierając wykładowców i studentów w procesie kształcenia online. Jego zadania i odpowiedzialności obejmują:

 • Wsparcie w tworzeniu i aktualizacji materiałów dydaktycznych;
 • Doradztwo w zakresie wykorzystania narzędzi i technologii e-learningowych;
 • Organizacja szkoleń dla wykładowców i studentów;
 • Monitorowanie jakości kształcenia online i wprowadzanie usprawnień;
 • Współpraca z innymi jednostkami uczelni, takimi jak Biuro Jakości Kształcenia.

Metody kształcenia stosowane w e-learningu

W ramach kształcenia przez internet na WUM stosowane są różne metody kształcenia, które pozwalają na efektywne przekazywanie wiedzy i umiejętności na odległość. Do najważniejszych z nich należą:

 • Prezentacje multimedialne – łączące tekst, grafikę, dźwięk i wideo;
 • Webinaria – zajęcia prowadzone na żywo, z możliwością interakcji między uczestnikami;
 • Samouczki – materiały dydaktyczne, które uczestnicy mogą przyswajać w dowolnym tempie;
 • Quizy i testy – narzędzia do sprawdzania wiedzy i umiejętności uczestników;
 • Fora dyskusyjne – przestrzenie do wymiany informacji, pytań i dyskusji na temat kursu.

Komunikacja elektroniczna z wykładowcami i studentami

Komunikacja elektroniczna jest niezbędnym elementem zarządzania e-kształceniem na WUM. Umożliwia ona wykładowcom i studentom szybki i efektywny przepływ informacji. W ramach komunikacji elektronicznej stosowane są różne kanały i strategie, takie jak:

 • Kontakt mailowy – służy do przekazywania informacji, zadań, materiałów dydaktycznych oraz do konsultacji indywidualnych;
 • Fora dyskusyjne – umożliwiają uczestnikom kursu zadawanie pytań, wymianę doświadczeń oraz dyskusje na różne tematy związane z kursem;
 • Systemy komunikacji wewnętrznej platformy e-learningowej – takie jak Moodle, umożliwiające bezpośrednią komunikację między uczestnikami kursu.

Biuro Jakości Kształcenia: Jakie ma zadania?

Biuro Jakości Kształcenia pełni ważną rolę w zarządzaniu e-kształceniem na WUM. Jego zadania obejmują:

 • Monitorowanie jakości kształcenia online – analiza wyników, opinii studentów i wykładowców;
 • Współpraca z doradcami e-learningu – wsparcie w tworzeniu i aktualizacji materiałów dydaktycznych, szkoleniach dla wykładowców i studentów;
 • Wdrażanie standardów jakości – opracowywanie i wdrażanie wytycznych dotyczących jakości kształcenia online;
 • Współpraca z innymi jednostkami uczelni – koordynacja działań związanych z e-kształceniem na poziomie uczelni.

Przygotowanie do testów i egzaminów online

W dobie e-learningu, zdobywanie wiedzy i umiejętności często wiąże się z koniecznością zdawania testów i egzaminów online. Aby osiągnąć sukces, warto znać różne strategie i techniki przygotowania do nich. W tym rozdziale omówimy, jak przygotować się do testów i egzaminów online, w tym jak tworzyć pytania testowe oraz jak ocenia się prace dyplomowe w systemie e-learningu.

Instrukcja tworzenia testów. Jak przygotować pytania?

Tworzenie pytań testowych jest kluczowym elementem przygotowania do testów i egzaminów online. W zależności od celów i wymagań kursu, można stosować różne typy pytań. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących przygotowania pytań:

 • Zrozum cel i kontekst testu – pytania powinny być zgodne z celami kursu i materiałem, który został omówiony;
 • Użyj różnych typów pytań – takich jak pytania wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, dopasowywanie, krótkie odpowiedzi;
 • Dbaj o jasność i precyzję treści pytania – unikaj niejasności, dwuznaczności i zbyt skomplikowanych sformułowań;
 • Stosuj różne poziomy trudności – pytania powinny być dostosowane do różnych poziomów zaawansowania uczestników kursu;
 • Unikaj pułapek – nie wprowadzaj uczestników w błąd, stosując mylące odpowiedzi czy pytania.

Przygotowanie pytań prawda/fałsz: Przykłady i wskazówki

Pytania prawda/fałsz są popularnym typem pytań testowych, które pozwalają na szybkie i efektywne sprawdzenie wiedzy uczestników kursu. Oto kilka wskazówek dotyczących przygotowania tego rodzaju pytań:

 • Stosuj jasne i precyzyjne sformułowania – unikaj niejasności i dwuznaczności;
 • Unikaj negacji – pytania powinny być sformułowane w sposób pozytywny, aby uczestnicy nie musieli odgadywać, co jest fałszywe;
 • Dbaj o równowagę między prawdziwymi i fałszywymi stwierdzeniami – unikaj sytuacji, gdy większość pytań ma tę samą odpowiedź;
 • Stosuj różne poziomy trudności – pytania powinny być dostosowane do różnych poziomów zaawansowania uczestników kursu.

Jak ocenia się prace dyplomowe w systemie e-learningu?

Ocena prac dyplomowych w systemie e-learningu może różnić się od tradycyjnych metod oceny. W zależności od uczelni i programu studiów, proces oceny może obejmować następujące elementy:

 • Przesłanie pracy dyplomowej w formie elektronicznej – uczestnicy kursu muszą przesłać swoją pracę w odpowiednim formacie, zgodnie z wytycznymi uczelni;
 • Ocena formalna pracy – sprawdzenie, czy praca spełnia wymagania formalne, takie jak struktura, objętość, formatowanie;
 • Ocena merytoryczna pracy – ocena treści pracy pod kątem zgodności z tematem, jakości analizy, argumentacji, wniosków;
 • Wykorzystanie systemów antyplagiatowych – weryfikacja oryginalności pracy, zgodnie z zasadami uczelni;
 • Obrona pracy dyplomowej – uczestnicy kursu mogą być zobowiązani do obrony swojej pracy przed komisją egzaminacyjną, która może odbyć się online.

Warto zaznaczyć, że proces oceny prac dyplomowych w systemie e-learningu może różnić się w zależności od uczelni i programu studiów. Dlatego ważne jest, aby zapoznać się z konkretnymi wymaganiami i procedurami obowiązującymi na danym kierunku.

Społeczność akademicka a e-learning na WUM

E-learning na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie (WUM) wpłynął na społeczność akademicką w różnorodny sposób. Wprowadzenie nowoczesnych technologii do procesu kształcenia zmieniło sposób, w jaki studenci i wykładowcy komunikują się ze sobą, zdobywają wiedzę i współpracują. W niniejszym rozdziale omówimy wpływ e-learningu na społeczność akademicką WUM, z uwzględnieniem różnych aspektów i perspektyw.

Opinie studentów o e-learningu na WUM

Opinie studentów na temat e-learningu na WUM są zróżnicowane. Niektórzy doceniają elastyczność i wygodę nauki online, która pozwala im na dostosowanie tempa nauki do własnych potrzeb i możliwości. Inni zauważają, że e-learning może utrudniać nawiązywanie relacji z innymi studentami i wykładowcami, co może wpłynąć na jakość procesu kształcenia. Warto jednak zauważyć, że WUM stara się wprowadzać różnorodne metody dydaktyczne, takie jak medycyna dydaktyka, aby ułatwić studentom adaptację do nowego systemu kształcenia.

Jak e-learning wpływa na społeczność akademicką WUM?

E-learning wpłynął na społeczność akademicką WUM w kilku kluczowych obszarach:

 • Komunikacja – e-learning ułatwia komunikację między studentami i wykładowcami, dzięki wykorzystaniu różnych narzędzi, takich jak fora dyskusyjne, czaty czy wideokonferencje;
 • Współpraca – platformy e-learningowe umożliwiają współpracę między studentami i wykładowcami, np. w ramach projektów grupowych czy dyskusji na temat materiałów dydaktycznych;
 • Dostępność materiałów – e-learning pozwala na łatwy dostęp do materiałów dydaktycznych, co ułatwia studentom zdobywanie wiedzy i umiejętności;
 • Wsparcie – e-learning umożliwia szybkie i efektywne udzielanie wsparcia studentom, np. w ramach konsultacji online czy pomocy technicznej.

Warto jednak pamiętać, że wprowadzenie e-learningu na WUM wiąże się również z pewnymi wyzwaniami, takimi jak konieczność dostosowania się do nowych technologii czy utrzymanie motywacji do nauki w środowisku online.

Kontakt mailowy z administracją platformy e-learningowej

W przypadku problemów związanych z e-learningiem na WUM, studenci i pracownicy uczelni mogą skorzystać z różnych kanałów komunikacji. Jednym z nich jest kontakt mailowy z administracją platformy e-learningowej. Aby uzyskać pomoc, należy wysłać wiadomość e-mail na odpowiedni adres, podając swoje dane (np. logowanie pracowników WUM) oraz opis problemu. Warto również sprawdzić, czy uczelnia udostępnia system autoryzacji, który ułatwia identyfikację użytkowników i szybsze rozwiązanie problemów.

W związku z tym, e-learning na WUM wpłynął na społeczność akademicką zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób. Ważne jest jednak, aby pamiętać o korzyściach wynikających z e-learningu, takich jak elastyczność, dostępność materiałów czy możliwość współpracy, które mogą przyczynić się do sukcesu edukacyjnego studentów i pracowników uczelni.

Podsumowując, e-learning na WUM stanowi cenne narzędzie wspierające proces kształcenia, które może przyczynić się do sukcesu edukacyjnego studentów i pracowników uczelni. Warto jednak pamiętać o wyzwanach związanych z e-learningiem i dążyć do ciągłego doskonalenia systemu kształcenia online, aby jak najlepiej wykorzystać jego potencjał.

Polecane: