Kierunki filozoficzne

Kierunki filozoficzne, cytaty i myśli

Filozofia.org.pl to serwis mający na celu promowanie debaty i działalności filozoficznej. Ta strona zawiera dużą liczbę artykułów, opinii i wiadomości o filozofii, a także aktualności na temat wydarzeń i publikacji filozoficznych.

Filozofia.org.pl to także miejsce, w którym można również znaleźć informacje o najnowszych książkach z tej dziedziny, a także linki do innych interesujących filozofów stron internetowych.

nurt filozoficzny Obiektywizm
Co to jest obiektywizm?

Obiektywizm to cecha bycia "otwartym na fakty" i "nieulegającym wpływom osobistych uczuć lub idei". Jest to go

nurt filozoficzny Neostoicyzm
Neostoicyzm

Neostoicyzm to współczesny ruch filozoficzny. Jego nazwa pochodzi od tego, że ruch ten narodził się na początk

nurt filozoficzny Transcendentalizm
Transcendentalizm

Co to jest transcendentalizm? Co sprawia, że jest tak ważny? Transcendentalizm to amerykański ruch f

nurt filozoficzny Pozytywizm
Pozytywizm

Pozytywizm jest filozofią, która bada, w jaki sposób na ludzkie rozumienie świata wpływają nasze naturalne zmy

nurt filozoficzny Fenomenologia
Fenomenologia

Fenomenologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która bada strukturę ludzkiego doświadczenia. Jako ruch

nurt filozoficzny Egzystencjalizm
Egzystencjalizm

Co charakteryzuje filozofię egzystencjalną? Istnieje wiele tematów, które charakteryzują filozofię e