Historia filozofii

Redakcja

12 grudnia, 2023

Historia filozofii to studium rozwoju myśli filozoficznej w różnych kulturach, okresach i szkołach myślenia. Historia filozofii jest prawie tak stara jak sama filozofia, a jeden z pierwszych znanych zapisów na ten temat pojawił się w słynnej mowie procesowej Sokratesa. W tym artykule omówimy wszystko, co należy wiedzieć o historii filozofii i przeanalizowano niektóre kluczowe idee z historii filozofii, które do dziś są przedmiotem dyskusji. 

Nowoczesność

Filozofia trwa od bardzo dawna, co więc wyróżnia okres nowożytny? Idea, że istnieje zasadnicza różnica między nowożytnością a historią filozofii przed nią, jest ideą nowoczesną. Jest ona wytworem XIX wieku, kiedy to nastąpił ogromny rozwój historii filozofii i przewartościowanie miejsca filozofii w naszej kulturze. Wcześniej filozofia była powszechnie uważana za coś ponadczasowego. Nowoczesność charakteryzuje się dwoma kluczowymi wydarzeniami. Po pierwsze, rozwój nauki, zwłaszcza fizyki, i pojawienie się nowego podejścia do wiedzy. Po drugie, rozwój demokracji i koniec boskiego prawa królów. Te dwa wydarzenia doprowadziły wielu do przekonania, że istnieje zasadnicza różnica między nowożytnością a poprzedzającą ją historią filozofii.

Romantyzm

Romantyzm był jednym z najważniejszych ruchów w historii filozofii w XIX wieku. Szczególnie w Niemczech grupa filozofów, wśród których byli Friedrich Schelling, G.W.F. Hegel i Arthur Schopenhauer, rozwinęła nowe i ekscytujące rozumienie natury rzeczywistości. Romantyzm był reakcją przeciwko oświeceniu i rozwojowi myśli naukowej. Romantycy twierdzili, że człowiek jest częścią natury, a świat przyrody jest czymś żywym, organicznym i twórczym. Wierzyli, że wszystkie rzeczy są ze sobą powiązane, a człowiek jest związany z naturą i powinien być z nią zestrojony. Romantycy uważali również, że w człowieku jest coś wyraźnie twórczego. Interesowali się wyobraźnią i tym, jak człowiek tworzy poprzez sztukę, muzykę i poezję.

filozofia historia

Renesans i oświecenie

Renesans i Oświecenie to dwa najważniejsze okresy w historii filozofii, które są ze sobą ściśle powiązane. Renesans był okresem, w którym nastąpiło ponowne rozbudzenie zainteresowania światem klasycznym i jego ideami. Ludzie studiowali starożytną grecką i rzymską filozofię, literaturę i sztukę, a także zaczęli na nowo interesować się historią filozofii. Oświecenie było okresem radykalnych zmian filozoficznych i kulturowych w Europie. Ludzie zaczęli się coraz bardziej interesować kwestiami politycznymi i naturą społeczeństwa. Te dwa okresy są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ mają wiele wspólnych tematów. W obu okresach ludzie interesowali się historią filozofii i postrzegali siebie jako część długiej i bogatej tradycji.

Filozofia średniowieczna

Filozofia średniowieczna to filozofia okresu średniowiecza. Okres ten obejmuje czas od XI do XIV wieku, kiedy to znaczna część filozofii była uprawiana w kontekście filozofii chrześcijańskiej. Wielu ludzi uważa filozofię za działalność zdecydowanie nowoczesną, tymczasem trwa ona już od tysięcy lat. Jednym z najwcześniejszych filozofów jest angielski myśliciel Boecjusz (ok. 480-524). Pisał on o logice, a jego prace wywarły wpływ na wielu późniejszych filozofów, w tym Alfreda Wielkiego i Tomasza z Akwinu. Głównym przedmiotem filozofii jest natura wiedzy, istnienie i inne zagadnienia filozoficzne. W historii filozofii miało miejsce wiele ważnych wydarzeń, w tym nowe obszary myśli filozoficznej oraz zmiany w sposobie studiowania filozofii.

Polecane:

Pozytywizm

Pozytywizm

Pozytywizm jest filozofią, która bada, w jaki sposób na...