Start

START

XIII OGÓLNOPOLSKIE FILOZOFICZNE FORUM MŁODYCH
 

Program

XIII Ogólnopolskiego Filozoficznego Forum Młodych

23 maja 2015

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Kraków

 

9.00 | Otwarcie Filozoficznego Forum Młodych

 

9.00-9.40 | Michał Piekarz (UP w Krakowie) | Relatywizm i immoralizm - metaetyczne podstawy tolerancji

9.40-10.20 | Andrzej Serafin (UP w Krakowie | Nihilizm Heideggera

10.20-11.00 | Paweł Pałasiński (UP JPII w Krakowie) | Fryderyk Nietzsche o miłości

11.00-11.40 | Maciej Magoński (UJ) | Nietzsche i przekroczenie metafizyki – bardzo krótkie wprowadzenie

11.40-12.20 | Marta Winkler (UP w Krakowie) | Rozważania nad autobiograficznym charakterem tekstów Sørena Kierkegaarda

12.20-13.00 | Magdalena Kłeczek (UP w Krakowie) | Filozofia w leczeniu melancholii

13.00-13.40 | Henrykh Mazurkevich (Uwro) | Filozofia jogi i “System” Stanisławskiego

 

13.40-15.00 | Przerwa obiadowa

 

15.00-15.40 | Marcin Subczak (UR) | Filozof wobec granic wyrażenia tego, co nowe

15.40-16.20 | Angelika Mus-Nowak (UJ) | Psillosa krytyka realizmu strukturalnego

16.20-17.00 | Justyna Kurlak (KUL JPII) | Logiczny kognitywizm – kilka uwag o naturze logiki

17.00-17.40 | Renata Trela (UP w Krakowie) | Co to jest relatywizacja wiedzy?

17.40 -18.20 | Izabella Janda (UP w Krakowie) | Pojęcie ironii w filozofii Sørena Kierkegaarda

18.20-19.00 | Łukasz Sochacki (UJ) | Szkic o metaforyczności pewnej niemetaforycznej koncepcji języka

 

19.00 | Zakończenie Filozoficznego Forum

 

19.00 | Biesiada Filozoficzna

 

 

 

 Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w Forum.