www.filozofia.org.pl
 
Start

Zaproszeni goście:
 • Krzysztof Michalski (Boston University)
 • Andrzej Szahaj (UMK Toruń)
 • Andrzej Bronk (KUL)
 • Adam Olech (AJD)
 • Wojciech Krysztofiak (USz)
 • Jerzy Perzanowski (UJ)
 • Barbara Stanosz (UW)
 • Marek Tokarz (UŚ)

 • - Gilbert Harman (Princeton University) - chat

Aktualności
Warto wiedzieć
Organizatorzy
Historia FF
Kraków
Filozofia w Krakowie

Uczestnicy
Streszczenia
Program
Zdjęcia
Teksty

IV Ogólnopolskie Filozoficzne Forum MłodychGDZIE I KIEDY:

 Kraków (Akademia Pedagogiczna) 12-14 maja 2006   informacje o dojeździe - wkrótce


UPRAWNIENIA:
 1. Wybrane referaty z Forum będą publikowane w formie książkowej (selekcję matriałów przeprowadzą zaproszeni goście Forum)
 2. Wszystkie referaty dostarczone redakcji zostaną opublikowane w serwisie PTF www.filozofia.org.pl
 3. Każdy uczestnik Forum będzie miał prawo do degustacji wyrobów naszych sponsorów
 4. Każdy z uczestników po przyjeździe na miejsce i sprawdzeniu dowodu wpłaty otrzyma identyfikator uczestnika Forum

Warunki uczestnictwa
Ze względów organizacyjno-prawnych ogłaszamy niniejsze, ogólne warunki uczestnictwa w Forum Filozoficznym:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie (w szczególnym przypadku do odwołania) Forum bez wcześniejszego uprzedzenia.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną absencję któregoś z zaproszonych gości.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania wszelkich możliwych zmian w przebiegu Forum z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.
4. Organizatorzy nie będą zobowiązani do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec uczestników Forum poza zwrotem opłaty konferencyjnej.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uniemożliwienia uczestnictwa w Forum osobom nierespektującym regulaminu uczestnictwa w Forum oraz obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego.
6. Uczestnik Forum przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Forum jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu lub wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Forum.
7. Uczestnik Forum (osoba, która wniesie opłatę konferencyjną) przyjmuje do wiadomości przedstawione powyżej warunki uczestnictwa w Forum.


© 2005 filozofia.org.pl