www.filozofia.org.pl
 
Start

Zaproszeni goście:
  • Krzysztof Michalski (Boston University)
  • Andrzej Szahaj (UMK Toruń)
  • Andrzej Bronk (KUL)
  • Adam Olech (AJD)
  • Wojciech Krysztofiak (USz)
  • Jerzy Perzanowski (UJ)
  • Barbara Stanosz (UW)
  • Marek Tokarz (UŚ)

  • - Gilbert Harman (Princeton University) - chat

Aktualności
Warto wiedzieć
Organizatorzy
Historia FF
Kraków
Filozofia w Krakowie

Uczestnicy
Streszczenia
Program
Zdjęcia
Teksty

IV Ogólnopolskie Filozoficzne Forum Młodych

Kraków (Akademia Pedagogiczna) 12-14 maja 2006

STRESZCZENIA

IV OGóLNOPOLSKIE FILOZOFICZNE FORUM MŁODYCH

Akademia Pedagogiczna w Krakowie 13-14 maja 2006


SOBOTA 13 maja 2006r.


Sesja I prowadzenie: Grzegorz Trela

11.00-11.30 Konrad Banicki (UJ) Stoicka teoria wartości a psychopatologia. Czy ideał apatii ma charakter neurotyczny?

11.30-12.00 Błażej Skrzypulec (UJ) Skłamać czy zginąć?, czyli jak poprawnie stosować imperatyw Kanta i co z niego wynika.

12.00-12.30 Jacek Kardaszewski Jaźń schizoimperialna czyli aksjologiczne fundamenty satanizmu.

12.30-13.00 Leszek Bukowski (UW) Uwagi o pojęciu ‘tolerancja’

13.00-13.30 Katarzyna Kobos (UŁ) Od złożoności funkcjonalnej systemu poznawczego do jedności doświadczenia zmysłowego, czyli o konsekwencjach i niekonsekwencjach funkcjonalizmu w analitycznej filozofii umysłu.

13.30-14.00 Piotr Biegasiewicz (UAM) Czy możliwa jest demokracja liberalna bez partii?


Sesja II prowadzenie: Jacek Kardaszewski

15.00-15.30 Piotr Kulicki (KUL) Gry komputerowe, fundusze unijne i realizm w filozofii.

15.30-16.00 Joanna Obrębka (UWM) Algebry zmian dychotomicznych w strukturach czasowych liniowych i dyskretnych a algebry temporalne.

16.00-16.30 Katarzy Bartosiewicz (UWM) Rekonstrukcja logiki dyskusyjnej w logice
temporalnej.

16.30-17.00 Ryszard Szopa (UW) Między teorią rekursji i filozofią.

17.00-17.30 Mateusz Klinowski (UJ) Logiczna teoria czynu

17.30-18.00 Bartosz Kaczkowski (UG) Dlaczego język nie jest tylko hałasowaniem?

18.00-18.30 Agata Mancewicz (UG) Czy tylko 'znak kredą'?  Znaczenie imion własnych.

18.30-19.00 Aleksander Pohl (UJ) Czy semantyczny paradoks Kripkego może być …


NIEDZIELA 14 maja 2006r.

Sesja III prowadzenie: Piotr Kulicki

10.00-10.30 Krystian Wiciarz (AP) Zderzenia globalizacji świata zewnętrznego z lokalnym myśleniem ludzi.

10.30-11.00 Krzysztof Koruba (UG) Wpływ synkretyzmu sztuki na katarktyczną funkcję dzieła. Na przykładzie komputerowych gier RPG.

11.30-12.00 Agnieszka Zemła (KUL) Dylemat moralny, czy tylko kłopot z podjęciem decyzji ?

12.00-12.30 Joanna Kusiak (UW) Czy estetyka polityki?

12.30-13.00 Paweł Wojtanek (AP) Wschód i Zachód XX wieku - dialog myśli konfucjanizmu i Oświecenia


Sesja IV prowadzenie: Grzegorz Trela

14.00-14.30 Maja Kittel (UW) Spór o determinizm i zdania o przeszłości.

14.30-15.00 Sonia Kamińska (UJ) Domniemany sceptycyzm Wittgensteina.

15.00-15.30 Leopold Hess (UJ) "Kosmologia" duszy w etyce Platońskiej.

15.30-16.00 Maciej Magoński (UJ) Nietzsche a grecka tragedia.

16.00-16.30 Magdalena Adamus (UJ) Analiza heglowskiego pojęcia ‘zmiany’ w świetle logiki.

16.30-17.00 Aneta Rostkowska (UJ) Schillerowska transformacja Kantowskiej nauki o pięknie (Listy o pięknie, 1793)

17.00-17.30 Artur Wieczorek (UJ) Sri Aurobindo i Pierre Teilhard de Chardin.

17.30-18.00 Magdalena Kalemba (UJ) Kultura, tradycja, przekład w filozofii Alasdaira MacIntyre'a

Obrady Forum odbywać będą się przy ul.Studenckiej 5 w Sali 305


© 2005 filozofia.org.pl