www.filozofia.org.pl
 
Start

Zaproszeni goście:
 • Krzysztof Michalski (Boston University)
 • Andrzej Szahaj (UMK Toruń)
 • Andrzej Bronk (KUL)
 • Adam Olech (AJD)
 • Wojciech Krysztofiak (USz)
 • Jerzy Perzanowski (UJ)
 • Barbara Stanosz (UW)
 • Marek Tokarz (UŚ)

 • - Gilbert Harman (Princeton University) - chat

Aktualności
Warto wiedzieć
Organizatorzy
Historia FF
Kraków
Filozofia w Krakowie

Uczestnicy
Streszczenia
Program
Zdjęcia
Teksty

IV Ogólnopolskie Filozoficzne Forum MłodychAKTUALNOŚCI

24 kwietnia 2006

 • Piotr Kulicki (KUL) potwierdził udział w Forum. Wygłosi wykład pt. 'Gry komputerowe, fundusze unijne i realizm w filozofii

31 marca 2006

 • Na stronie Forum dostępny jest /Formularz Zgłoszeniowy http://www.filozofia.org.pl/ff/ff4/zgl.html. Uprzejmie prosimy o jego uważne wypełnianie.

 • Termin zgłaszania uczestnictwa w Forum upływa z dniem 7 maja 2006r.

 • Uprzejmie prosimy o zapoznanie się /warunkami uczestnictwa http://www.filozofia.org.pl/ff/ff4/warto.htm w Forum.

 • Opłata konferencyjna dla uczestnika Forum wynosi:
  • 30 zł – dla uczniów i studentów (cena nie obejmuje kosztów pobytu);
  • 60 zł – dla pozostałych osób (cena nie obejmuje kosztów pobytu);


 • Noclegi można rezerwować od dnia poprzeczającego Forum tj. 11 maja 2006 (czwartek) do dnia po Forum tj. 15 maja 2006r. (poniedziałek).

 • Opłatę konferencyjną (wraz z opłatą za noclegi, jeśli są one rezerwowane za pośrednictwem organizatorów Forum) należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie 10 maja 2006r. Na konto: 09-10202313-0000390200413187 z dopiskiem - PTF-Forum

 • Z powodów organizacyjnych nie będzie możliwości wniesienia opłat w trakcie trwania Forum, a tym samym wzięcia w nim udziału w sposób w pełni spontaniczny.

 • Do rozpoczecia Forum pozostaly 6 tygodnie – uprzejmie prosimy o śledzenie niniejszych aktualności bedą się pojawiać coraz częściej wraz z przybliżaniem się terminu Forum.

 • Prof. J.Perzanowski potwierdził swój udział w Forum.

© 2005 filozofia.org.pl