www.filozofia.org.pl
 
Zaproszeni goście
  • Andrzej Bronk
  • Wojciech Krysztofiak
  • Ryszard Legutko
  • Józef Misiek
  • Adam Olech
  • Jerzy Perzanowski
  • Marek Tokarz
  • Jan Woleński
  • Noam Chomsky (chat)zgłoszenie udziału

Wstęp
Warto wiedzieć
Organizatorzy
Sponsorzy
Patronat medialny
Historia FF
Kraków
Filozofia w Krakowie


Wkrótce:
 Uczestnicy
 Streszczenia
 Teksty
 Zdjęcia
 Program

Zaproszeni goście

Andrzej Bronk SVD (KUL)
W latach 1976/1977/1978 przebywał na stypendium Fundacji Humboldta w Bochum (Hegel-Archiv, prof. O. Pöggeler). Habilitował się w 1982 pracą Rozumienie, dzieje, język: filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera [Lublin KUL 1982, wydanie poprawione 1988], by 1984 uzyskał zatwierdzenie stopnia docenta przez CKK. W 1997 otrzymał tytuł profesora. 18 października 1999 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora zwyczajnego.

http://www.kul.lublin.pl/bronk/

Jan Woleński (UJ)
wybitny przedstawiciel współczesnej filozofii analitycznej.Autor kilkunastu książek, setek rozpraw, artykułów, redakcji książkowych, tłumaczeń głosów w dyskusjach i polemik, felietonów i aforyzmów. Wśród publikacji książkowych najważniejszymi są:
- Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska Warszawa 1985, (1989 wersja anglojęzyczna)
- Metamatematyka a epistemologia Warszawa 1993
- W stronę logiki Kraków 1996
- Epistemologia t. 1-3 Krakow 2000-2002
Jest jednym z pięciu wydawców prestiżowych serii książkowych Synthese Library, Biblioteka Współczesnych Filozofów oraz członkiem rad redakcyjnych czasopism Sudia Logica, Synthese, The Monist, Studies in Eastern European Thought, Filozofia nauki.
W 1999 roku był organizatorem XI Międzynarodowego Kongresu Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki w Krakowie, który to kongres w dość powszechnej opinii uchodzi za jedno z ważnych wydarzeń konferencyjnych w powojennym życiu polskiej filozofii i logiki.

© 2005 filozofia.org.pl