www.filozofia.org.pl
 
Zaproszeni goście
  • Andrzej Bronk
  • Wojciech Krysztofiak
  • Ryszard Legutko
  • Józef Misiek
  • Adam Olech
  • Jerzy Perzanowski
  • Marek Tokarz
  • Jan Woleński
  • Noam Chomsky (chat)
Uczestnicy
Streszczenia
Program
Zdjęcia
Teksty

PROGRAM

PIĄTEK 20 maja 2005 (Kraków, ul. Kościuszki 37)

9.25 Otwarcie forum. Obrady poprowadzi Grzegorz Trela

9.30 Jan Woleński Rola retoryki w argumentacji filozoficznej

10.30 Iwo Zmyślony Pragmaty(cysty)czny postulat przezwyciężenia akryterialności klasycznej definicji prawdy  

11.10 Aleksander Pohl Czy Hesperus to Phosphorus; Kripkego krytyka teorii deskrypcji  

11.50 Adam Olech Tarski a Ajdukiewicz - semantyczna teoria poznania

12.30 Agata Cichońska Metafora drogi czyli poszukiwanie sensów filozoficznych w rozumieniu człowieka

13.15 Kondycja Współczesnej Filozofii Polskiej – dyskusja panelowa w ktorej wezmą udział Jan Woleński, Jerzy Perzanowski, Józef Misiek, Wojciech Krysztofiak, Adam Olech, Grzegorz Trela


14.30-16.30 przerwa obiadowa


16.30 Sesja popołudniowa. (Kraków ul. Grochowska 21) Obrady poprowadzi Wojciech Krysztofiak

16.30 Piotr Kaszkowiak Kilka uwag o problemie zła i pojęciu dobroci Boga  

17.10 Adam Jurek O statusie egzystencjalnym przedmiotów sprzecznych.  

17.50 Sonia Kamińska Brzytwa Occama a Brzytwa Austina  

18.30 Marcin Urbaniak Czas jako warunek możliwości rozumienia w ujęciu H. G. Gadamera  


SOBOTA 21 maja 2005

9.30 sesja poranna (Kraków ul. Grochowska 21) obrady poprowadzi Adam Olech

9.30 Tadeusz Ciecierski O zdanich okazjonalnych i ich eliminacji  

10.10 Piotr Kołodziejczyk Jaka epistemologia wynika z kognitywistyki;   

10.50 Piotr Kulicki Sposoby modelowania rzeczywistości w informatyce

11.30 Tomasz Cieślik De occulta philosophia" H. C. Agrippy von Nettesheim jako zarys problematyki hernetycznej w filozofii renesansu.  

12.10 Wojciech Krysztofiak Dyskurs egzystencjalny w perspektywie kognitywnej teorii aktów mowy  


13.30-15.00 przerwa obiadowa


sesja popołudniowa. (Kraków ul. Grochowska 21) Obrady poprowadzi Piotr Kołodziejczyk

15.00 Jerzy Perzanowski warsztaty filozoficzne

16.30 Jakub Grzyl Projekt reformy metafizyki w przedkrytycznych pismach Immanuela Kanta  

17.10 Wojciech Przybysz Uwagi i spostrzezenia dotyczace teorii praktycznego sumienia (na marginesie teorii obowiazku Immanuela Kanta) Uwagi na temat sensu  

17.50 Agnieszka Urbaniak Leibnizjańska koncepcja przestrzeni  

18.30 Jakub Pudełek Świat Leibniza i diagramy Feynmana  


NIEDZIELA 22 maja 2005

Sesja poranna. (Kraków ul. Grochowska 21) Obrady poprowadzi Tadeusz Ciecierski

9.30 Marta Kasztelan Czym jest gender

10.10 Rafał Kur Rozpacz w internecie

10.50 Rafał Wonicki Racjonalność polityczna - porównanie współczesnych teorii.  

11.30 Maciej Magoński "Strusie natury" - Fryderyk Nietzsche na tropach filisterstwa  

12.10 Zuzanna Kasprzyk Dylemat realizmu moralnego i sposób jego usunięcia  

12.50 Grzegorz Trela O stylu filozofowania uwag kilka


13.30 podsumowanie obrad Forum

ok. 14.00 zakończenieMiejsca obrad:

sesja poranna w piątek 20 maja 2005r. odbędzie się w siedzibie Społecznego Instytutu Wydawniczego ZNAK, Kraków ul. Kościuszki 37

Wszystkie pozostałe sesje odbywać będę się w SSM –miejscu noclegów uczestników Forum, Kraków ul. Grochowska 21

© 2005 filozofia.org.pl